Välkommen att bli medlem i SPF Seniorerna Ystad!

Medlemskap som tecknas efter 1/10 2023 betalar ingen avgift förrän tidigast 1/1 2024.
OBS! Betala inte årsavgiften förrän du får ett inbetalningskort från förbundet!

I din medlemsavgift ingår:
* Vår uppskattade tidning Senioren, som utkommer med 9 nr per år
* Möjlighet att teckna SPF:s grupplivförsäkring i Skandia
* Delta i SPF:s olika aktiviteter och arrangemang
* E-postutskick med information och påminnelse om arrangemang och aktiviteter, nyinsatta program eller ändringar i programmet.
* Glöm inte att uppge din E-postadress i samband med att du blir medlem.

OBS! Ändringar i program och aktiviteter meddelas på vår hemsida https://www.spfystad.se
i SPF-appen och i förekommande fall även via E-postutskick.

BETALNING GÖR DU FÖRST EFTER BEKRÄFTELSE PÅ ATT PLATS RESERVERATS FÖR DIG.
(Gäller endast arrangemang med begränsat antal deltagare).
OBS! Betalar du för flera personer på samma gång måste du uppge samtligas namn.

Man kan bara vara huvudmedlem i en SPF förening. Om du som är huvudmedlem i en annan SPF förening även vill ta del av våra aktiviteter kan du som vänmedlem i vår förening för 150 kr/år få programhäfte höst och vår, samt E-postutskick med information och påminnelse om arrangemang och aktiviteter, nyinsatta program eller ändringar i programmet. Glöm inte att uppge din E-postadress i samband med att du blir vänmedlem.
OBS! I mån av plats är även medlemmar i andra SPF föreningar, utan att vara vänmedlem, välkomna.

Se vår hemsida https://www.spfystad.se för ändringar i/eller program som tillkommit efter programmets utskick.

Vi ber dig som medlem att respektera dessa regler och hälsar dig välkommen till höstens olika arrangemang!

Hälsningar från Styrelsen/Programkommittén