Välkommen att bli medlem i SPF Seniorerna Ystad!  Gå in på www.spfseniorerna.se och välj ”Bli medlem”.
Scrolla ner sidan tills du kommer till ett formulär som du fyller i med alla uppgifter som krävs.
Systemet väljer själv vilken SPF-förening du bör tillhöra, baserat på ditt postnummer.
Vill du tillhöra någon annan förening än den som föreslås, skriver du in det själv.
Tryck sedan på ”skicka” så kommer din ansökan direkt in till vår medlemsansvariga. 

Medlemskap som tecknas efter 1/10 2022 betalar ingen avgift förrän tidigast 1/1 2023.

OBS! Betala inte årsavgiften förrän du får ett inbetalningskort från förbundet!

Årsavgiften för 2023 är 300 kr.

 

I din medlemsavgift ingår:

  • Vår uppskattade tidning Senioren, som utkommer med 9 nr per år
  • Möjlighet att teckna SPF:s grupplivförsäkring i Skandia
  • Delta i SPF:s olika aktiviteter och arrangeman
  • E-postutskick med information/påminnelse om arrangemang och aktiviteter, nyinsatta program eller ändringar i programmet.
  • Glöm inte att uppge din E-postadress i samband med att du blir medlem.

OBS! I första hand är aktiviteterna till för medlemmarna i SPF Seniorerna Ystad, men i mån av plats får även medlemmar i andra SPF-föreningar delta.

OBS! Ändringar i program och aktiviteter meddelas på vår hemsida https://www.spfystad.se och i förekommande fall även via E-postutskick.

Om du vill vara säker på att få en plats vid ett speciellt arrangemang/aktivitet så är första dagen för ANMÄLAN till något av höstens arrangemang TISDAGEN den 30 augusti mellan kl. 10.00 och 12.00 då du är välkommen till vår lokal i Lancasterskolan. Har du inte möjlighet att komma denna dag kan du anmäla dig samma dag via e-post till: spfystad@gmail.comOm du inte vill anmäla dig så långt i förväg, så går det bra att anmäla sig till den kontaktperson som står för respektive arrangemang senast det för arrangemanget angivet datum. Men vill du vara säker på att få en plats så anmäler du dig redan den 30 augusti. OBS! Anmälan är bindande.

 

BETALNING får göras FÖRST EFTER ERHÅLLEN BEKRÄFTELSE PÅ ATT PLATS RESERVERATS FÖR DIG.
Gäller alla arrangemang med begränsat antal deltagare
OBS! Betalar du för flera personer på samma gång måste du uppge samtligas namn.

Vi ber dig som medlem att respektera dessa regler och hälsar dig välkommen till höstens olika arrangemang!

Hälsningar från Styrelsen/Programkommittén

VIKTIG INFORMATION!
Bindande anmälan
Anmälan till arrangemang som medför en kostnad för föreningen är bindande
fr o m sista anmälningsdag.

Avbokning
Om du har anmält dig till ett arrangemang som medför en kostnad för föreningen och du uteblir vid arrangemangsstart eller avbokar utan att ange skäl senare än i programmet sista angivna anmälningsdag – blir du skyldig att betala den i programmet angivna kostnaden för arrangemanget.  Redan gjord förskottsinbetalning återbetalas ej efter i programmet angiven sista anmälningsdag.