Välkommen till SPF Seniorerna Ystad

Sveriges Pensionärsförbund Seniorerna (SPF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresse- och medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder. SPF Seniorerna har idag 258 400 medlemmar fördelade på ca 756 föreningar och 28 distrikt i Sverige. Vid den digitala kongressen i juni omvaldes valdes Eva Eriksson till ny förbundsordförande med samma värde-grund som beslutades vid kongressen 2017 och med följande budskap:

”Vi värnar varje persons lika värde och rätt. Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna. Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den kompetens som finns bland seniorer. För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.”

 

SPF Seniorerna har till uppgift att:

  • Tillvarata och verka för äldres sociala och ekonomiska intressen
  • Motverka diskriminering på grund av ålder
  • Informera och skapa debatt i samhällsfrågor som berör äldre
  • Verka för att medlemmarnas erfarenheter och kunskaper tillvaratas i samhället i samspel med yngre generationer
  • Främja folkhälsa och verka för ett livslångt lärande
  • Verka för jämställdhet mellan kvinnor och män såväl som mellan yngre och äldre
  • Samverka med andra organisationer både nationellt och internationellt
  • Samverka med centrala myndigheter
  • Ansvara för övergripande marknadsföring

 

SPF Seniorerna i SKÅNE har ca 37 000 medlemmar i 122 föreningar och är därmed det näst största distriktet. Skånedistriktets kansli ligger i Höör. I SPF blir man medlem i en lokalförening och blir därmed ansluten centralt till förmåner m.m.

I medlemskapet ingår den prisbelönta tidningen Senioren.

 

I Ystads kommun finns fyra SPF-föreningar, varav SPF Seniorerna Ystad är den största med över 1000 medlemmar. Vi verkar på alla nivåer i samhället för att stärka våra medlemmars position och tillvarata seniorers rättigheter. Vi bevakar och vill stödja svaga och sårbara grupper av seniorer. Vi vill verka för att göra vardagen positiv genom trevliga månadsmöten, intressanta föredrag och underhållning, olika program, studiecirkelverksamhet, resor, m.m.