Välkommen att bli medlem i SPF Seniorerna Ystad!

OBS! Betala inte årsavgiften förrän du får ett inbetalningskort från förbundet!

I din medlemsavgift (300 kr) ingår:

* Vår uppskattade tidning Senioren
* Möjlighet att teckna SPF:s grupplivförsäkring i Skandia
* Delta i SPF:s olika aktiviteter och arrangemang
* E-postutskick med information och påminnelse om arrangemang och aktiviteter, nyinsatta program eller ändringar i programmet.
Glöm inte att uppge din E-postadress i samband med att du blir medlem.

 

OBS! I första hand är aktiviteterna till för medlemmarna i SPF Seniorerna Ystad, men i mån av plats får även medlemmar i andra SPF-föreningar delta.
OBS! Ändringar i program och aktiviteter meddelas på vår hemsida, i SPF-appen och i förekommande fall även via E-postutskick.
För att hitta vår hemsida – gå in  på SPF – Seniorerna Ystad så kommer vår hemsida upp som första val.

OBS! Anmälan är bindande om aktiviteten kostar något.

För arrangemang med begränsat antal deltagare får BETALNING göras FÖRST EFTER ERHÅLLEN BEKRÄFTELSE PÅ ATT PLATS RESERVERATS FÖR DIG.
OBS! Betalar du för flera personer på samma gång måste du uppge samtligas namn.

Glöm inte att uppge vilket arrangemang du anmäler dig till!

Vi ber dig som medlem att respektera dessa regler och hälsar dig välkommen till vårens olika arrangemang!

Hälsningar från Styrelsen/Programkommittén