Bertil Ramsby
073 356 96 33
Boule
Sven-Åke Magnusson
070 668 37 50
Bowling Ystad Arena
Agneta Eriksson
070 433 86 86
Bowling Ystad Arena
Ulla Tedenlid
070 308 29 33
Bridge
Gudrun Stenberg
0411 26 06 45

Bridge

Lars Christersson
0705 28 73 38

Golf

Eva Christersson
0706 50 43 42

Golf

Gudrun Nyström
0708 11 07 49

Handarbetscafé

Vakant

SPF-Kören

Ole Böttern
0707 30 77 58

Vandringar

Kerstin Ravheden
0705 36 34 72

Vattengympa

Inga Dagberg
0708 79 53 00

Rollatorpromenader

Eva Henriksson
0709 25 06 13

Motionspromenader