Kerstin Olsson
073 734 50 30

Webbredaktör

Styrelsen
.
Annonsansvarig
Åsa Ehrlin
076 883 82 41

Programhäfte/hemsida/

medlemsutskick

Inga Dagberg
070 879 53 00
Friskvård
Ulf Dagberg
070 817 76 51

Hörselombud

Tom Jönsson
070 515 12 42
Trafikombud