Annika Carlsson
0705 11 80 07

Ansvarig för programkommittén

Åsa Ehrlin
076 883 82 41

Programhäfte/hemsida/medlemsutskick

Kerstin Nilsson
0703 19 05 57
Resor, kultur
Iréne Jeppsson
0708 75 60 34
Musikarrangemang Jazz
Tom Jönsson
070 515 12 42
Ledamot
Stefan Pålsson
0703 90 88 57

Studieansvarig

Kristina Johansson
0706 47 25 13

Ledamot

Karin Olsson-Lindström
072 208 38 23

Ledamot

Ronny Larsson
070 636 60 00

Ledamot