Karin Olsson Lindström
0722-08 38 23

Ansvarig utgivare

Annika Carlsson
0705-11 80 07

Kontakt med föreläsare, underhållning m.m.

Åsa Ehrlin
0768-83 82 41

Korrektur/Programhäfte layout & sammanställning
Hemsida

Stefan Pålsson
0703-90 88 57

Studiecirklar

Jan Melkeraaen
janmelkeraaen@gmail.com