Engelsk konversation – fortsättningsgrupp 1
Förmiddagsträff, där vi samtalar på engelska under gemytliga former.
Gruppen samlas en gång i veckan och samtalsämnena väljs av gruppdeltagarna.
Vi tar en kopp kaffe under tiden också (kaffet kostar 50 kr/person för hela terminen).
16 x 3 timmar, max 8 deltagare inkl ledaren.
Tid: kl. 10.00 – 12.30
Start: torsdag 31 augusti med avslutning 7/12.
Ledare: Gunnar Tengrud
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast en vecka före terminsstart.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

 

Engelsk konversation – fortsättningsgrupp 2
Här fortsätter deltagarna träffas varannan vecka och pratar om ämnen man själv väljer.
Max 8 – 10 deltagare. 3 studietimmar à 45 min.
Tid: kl. 13.30
Start: torsdag den 7 september kl. 13.30.
Därefter: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 23/11 med avslutning 7/12.
Ledare: Ruth Nordmark
Anmälan till: Ruth Nordmark, tel.0708-32 96 55
E-post: ruth.nordmark@gmail.com
OBS! Om du är intresserad av att deltaga, kontakta Ruth för mer information om kunskapsnivå.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

 

Tysk konversation – fortsättningsgrupp
Tid: kl. 10.00 – 12.00            
Start: måndag den 11 september
Därefter: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 med avslutning 4/12.
Ledare: Inge Bissler och Göran Johnsson
Anmälan till: Inge Bissler, tel. 0731-55 79 84,
Göran Johnsson 0733-60 88 96
E-post: bissleringe@gmail.com
OBS! Om du är intresserad av att deltaga, kontakta Inge för mer information om kunskapsnivå.
Plats: Föreningslokalen I Lancasterskolan

 

 
Bokcirkel – fortsättning från vårens cirkel
Nya deltagare endast i mån av plats. Kontakta Annika för besked om plats finns.
Tid: kl. 13.30
Start: torsdag den 28 september
Därefter 1 gång i månaden med datum som cirkeldeltagarna själva bestämmer.
Ledare: Annika Carlsson
E-post: annika358@yahoo.se
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

 

Vi handarbetar och firar 10-års jubileum!
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Start: måndag den 25 september med avslut 27 november
Ledare: Gudrun Nyström
Anmälan till: Gudrun Nyström, tel. 0708-11 07 49
E-post: gudrun.nystrom@ystad.nu
Pris: 50 kr per termin för kaffet. Betalas på plats.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

 

Konstcirkel – NYTT!
På ett lättsamt sätt samtalar vi gemensamt om konstnärer och epoker.
Vi börjar med Skagenmålarna. Max. 8 deltagare.
Tid: 6 träffar kl. 13.00 – 15.15.
Start: onsdag den 20 september
Därefter: 4/10, 18/10, 15/11, 29/11 med avslutning 13/12.
Ledare: Annika Carlsson och Sys Krag-Jensen
Anmälan till: Annika Carlsson, tel. 0705-11 80 07
E-post: annika358@yahoo.se
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

 

Kortspel
Tycker du att söndagarna är tråkiga? Då är du välkommen att spela kort (vi spelar 500) tillsammans med andra medlemmar. Endast ett fåtal platser kvar.
Tid: kl. 13.30
Start: söndag den 27 augusti och därefter varannan vecka.
Ledare: Annika Carlsson
Anmälan till: Annika Carlsson, tel. 0705-11 80 07
E-post: annika358@yahoo.se
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

 

Gubbröran – matlagningscirkel för Herrar – 2 grupper (Fullbokad)
Vardera grupp träffas på torsdagar, varannan vecka
Tid: kl. 17.00 – 20.00
Start: (båda grupperna) torsdag den 14 september och avslut den 14 december
Ledare: Ronny Larsson,
E-post: ronnylarsson.spf@gmail.com
Plats: Seniorernas Hus Göken