Engelsk konversation – fortsättningsgrupp
Förmiddagsträff, där vi samtalar på engelska under gemytliga former. Gruppen samlas en gång i veckan och samtalsämnena väljs av gruppdeltagarna. Vi tar en kopp kaffe under tiden också.
Tid: 18 x 3 timmar, max tio deltagare inkl. ledaren.
Start: torsdag den 26 augusti kl. 10 – 12.30. Avslutning 9 dec.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Gunnar Tengrud
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast 1 vecka före kursstart

Tysk konversation – fortsättningsgrupp                                   
Vi träffas under gemytliga former och samtalar på tyska. Samtalsämnena väljer vi själva.
Kaffe kan kokas om så önskas.
Viss reservation för att cirkeln inte kan fullföljas pga hälsoskäl.
Start: måndag den 6 september kl. 10.00 – 12.30
Plats: Föreningslokalen I Lancasterskolan
Ledare: Inge Bissler
Anmälan till: Inge Bissler, tel. 0731-55 79 84
E-post: bissleringe@gmail.com

Bokcirkel – Tre starka kvinnor
Här läser vi en bok inför varje träff och diskuterar innehållet.
Vi börjar med Ewa Frölings bok ”Moder Liv”.
Bok nr 2 blir Stina Wollters bok ”Kring denna konst”.
Öppet förslag till kvinna nr 3.
Tid: 4 x 3 timmar, max. 5 deltagare inkl. ledaren.
Start: torsdag den 23 september kl. 14.00-16.15.
Därefter 21/10, 18/11 och 16/12.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Annika Carlsson
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast 1 vecka före kursstart

Vi handarbetar!
Här träffas vi som har gamla eller nya handarbeten på gång. Vi samtalar, hjälper varandra och har det riktigt trivsamt.
Ingen avgift. Är du intresserad – hör av dig till Gudrun för besked om plats finns.
Start: måndag den 20 september kl. 13.00-16.00
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Gudrun Nyström
Anmälan till: Gudrun Nyström, tel. 0708-11 07 49
E-post: gudrun.nystrom@ystad.nu

Andra världskriget – med fokus på de nordiska länderna
Inledningsvis tittar vi på krigets bakgrund, inledning, förlopp och ”hur det slutade”. M.a.o. från Versaillesfreden, mellankrigsskedet och Hitlerregimens agerande, stridshandlingarna i Europa och Nordafrika fram till krigsslutet hösten 1945, och de efterföljande Nürnbergrättegångarna.
Finland med sina fyra krig under 1900-talet, samt Norge och Danmark, var direkt inblandade i kriget om än på olika sätt, medan Sverige lyckades ”stå” utanför kriget.
Hur neutralt var Sverige och hur upplevde våra nordiska grannar och omvärlden i övrigt vår neutralitet?
Vi hoppas kunna avsluta kursen med ett besök på det nybyggda Frihedsmuseet i Köpenhamn och vill då gärna ha med deltagare från de två tidigare kurserna. Kom ihåg att var och en bidrar med sina kunskaper och tillsammans skall vi få ihop en bra och täckande helhetsbild.
Max 8 deltagare.
Pris. Ingen kursavgift. Ev. kostnader för litteratur, samt resan till och inträdet i Köpenhamn svarar var och en själv för.
Start: onsdag 6 oktober kl. 13.30 – 16.15 och därefter 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 och avslutning 8/12.
Plats: Föreningslokalen på Lancasterskolan
Ledare:
Crister Sterning och Göran Lundh
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast 1 vecka före kursstart