Engelsk konversation – fortsättningsgrupp
Förmiddagsträff, där vi samtalar på engelska under gemytliga former. Gruppen samlas en gång i veckan och samtalsämnena väljs av gruppdeltagarna.
Vi tar en kopp kaffe under tiden också.
Tid: 18 x 3 timmar, max 8 deltagare inkl. ledaren.
Start: torsdag den 19 januari kl. 10.00 -12.30. Avslutning 18 maj.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Gunnar Tengrud
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast 1 vecka före kursstart

 

NY GRUPP – Engelsk konversation
NU får du ytterligare en möjlighet att delta i engelsk konversation där deltagarna träffas varannan vecka och pratar om ämnen man själv väljer.
Tid: 3 studietimmar à 45 min. Max 8-10 deltagare.
Start: torsdag den 19 januari kl. 13.30. Därefter: 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4. Avslut: 11 maj.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Ruth Nordmark
Anmälan till: Ruth Nordmark, tel.0708-32 96 55
E-post: ruth.nordmark@gmail.com

 

Tysk konversation – fortsättningsgrupp från hösten 2022 
Start: måndag den 16 januari kl. 10.00 – 12.00 och därefter varannan vecka med undantag för måndag som infaller på helgdag. Avslut 8 maj.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Inge Bissler
Anmälan till: Inge Bissler, tel. 0731-55 79 84
E-post: bissleringe@gmail.com

 

Bokcirkel – Starka kvinnor (fortsätts. från hösten)
Start: torsdag den 26 januari kl. 13.30. Fulltecknad!
Tid: 4 x 3 timmar. Därefter datum som cirkeldeltagarna själva bestämmer.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Annika Carlsson, tel. 0705-11 80 07
E-post: annika358@yahoo.se

 

Vi handarbetar!
Här träffas vi som har gamla eller nya handarbeten på gång. Vi samtalar, hjälper varandra och har det riktigt trivsamt.  Vi betalar 50 kr per termin för kaffet och har eget kaffebröd med oss.
Start: måndag den 16 januari kl. 13.00-16.00 med avslut den 24 april.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Gudrun Nyström
Anmälan till: Gudrun Nyström, tel. 0708-11 07 49
E-post: gudrun.nystrom@ystad.nu

 

Gillar du att måla – akvarell eller akryl?
Då är du välkommen att delta i en grupp för att måla i egen takt och med eget material.
OBS! Detta är ingen kurs utan endast en möjlighet att träffa andra målarintresserade som saknar lokal att vara i.
Start: tisdag den 11 april kl. 09.30 – 12.00.
Därefter: 18/4, 25/4, 2/5. Avslut 9/5.
Tid: kl. 09.30 – 12.00
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Samordnare: Mary Knutsson, tel. 0768-68 10 60
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast 1 vecka före start

 

Kortspel
Tycker du att söndagarna är tråkiga? Då är du välkommen att spela kort (vi spelar 500) tillsammans med andra SPF:are.
Det finns plats för ytterligare 4 deltagare.
Start: söndag den 15 januari kl. 14.00.
Därefter 29/1, 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 16/4, 23/4, 7/5, 21/5. Avslut 4/6.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan
Ledare: Annika Carlsson
Anmälan till: Annika Carlsson, tel. 0705-11 80 07
E-post: annika358@yahoo.se