Studieansvarig:
Stefan Pålsson,    tel. 0703-90 88 57       E-post: gudrun.stefan@telia.com
Kontaktperson på Vuxenskolan:
Maria Karlsson,    tel. 0768-71 48 92       E-post: maria.karlsson@sv.se

Engelsk konversation – fortsättningsgrupp 1
Förmiddagsträff, där vi samtalar på engelska under gemytliga former.
Gruppen samlas en gång i veckan och samtalsämnena väljs av gruppdeltagarna.
Vi tar en kopp kaffe under tiden också (kaffet kostar 50 kr/person för hela terminen).
16 x 3 timmar, max 8 deltagare inkl ledaren.
Tid: kl. 10.00 – 12.30
Start: torsdag 18 januari med avslutning 2 maj.
Ledare: Gunnar Tengrud
Anmälan till Vuxenskolan tel. 076-871 48 92 (Maria Karlsson)
E-post: maria.karlsson@sv.se senast en vecka före terminsstart.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

Engelsk konversation – fortsättningsgrupp 2
Här fortsätter deltagarna träffas varannan vecka och pratar om ämnen man själv väljer.
Max 8 – 10 deltagare. 3 studietimmar à 45 min.
Tid: kl. 13.30
Start: torsdag den 18 januari kl. 13.30.
Därefter: 1/2, 15/2, 29/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4 med avslutning 16/5.
Ledare: Deltagarna turas om att ansvara för träffen.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

Tysk konversation – fortsättningsgrupp
Tid: kl. 10.00 – 12.00            
Start: måndag den 15 januari
Därefter: 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 15/4, 29/4 med avslutning 13/5.
Ledare: Göran Johnsson
Anmälan till: Göran Johnsson, tel. 0733-60 88 96
E-post: goran.johnsson1@telia.com
OBS! Om du är intresserad av att deltaga, kontakta Göran för mer information om kunskapsnivå.
Plats: Föreningslokalen I Lancasterskolan

Bokcirkel – fortsättning OBS! Denna cirkel har avslutats!
Nya deltagare endast i mån av plats. Kontakta Annika för besked om plats finns.
Tid: kl. 13.30
Start: fredag den 26 januari
Därefter 1 gång i månaden med datum som cirkeldeltagarna själva bestämmer.
Ledare: Annika Carlsson
E-post: annika358@yahoo.se
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

Vi handarbetar i trivsam gemenskap
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Start: måndag den 22 januari med avslut 29 april. Totalt 14 ggr.
Ledare: Aase Håkansson
Anmälan till: Aase Håkansson, tel. 0738-93 16 97 OBS! Nytt telefonnummer!
E-post: aase.hakansson@gmail.com
Pris: 50 kr per termin för kaffet. Betalas vid terminsstart med swish eller kontant.
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

Konstcirkel – NYTT!
På ett lättsamt sätt samtalar vi gemensamt om konstnärer och epoker.
I vår tar vi upp bl.a. Lars Lerin. Max. 8 deltagare.
Tid: 6 träffar kl. 13.00 – 15.15.
Start: onsdag den 17 januari
Därefter bestämmer gruppen själv när man träffas.
Ledare: Annika Carlsson och Sys Krag-Jensen
Anmälan till: Annika Carlsson, tel. 0705-11 80 07
E-post: annika358@yahoo.se
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

Kortspel
Tycker du att söndagarna är tråkiga? Då är du välkommen att spela kort (vi spelar 500) tillsammans med andra medlemmar. Endast ett fåtal platser kvar.
Tid: kl. 13.30
Start: söndag den 7 januari och därefter varannan vecka.
Ledare: Annika Carlsson
Anmälan till: Annika Carlsson, tel. 0705-11 80 07
E-post: annika358@yahoo.se
Plats: Föreningslokalen i Lancasterskolan

Gubbröran – matlagningscirkel för Herrar – 2 grupper (Fullbokad)
Vardera gruppen träffas på torsdagar, varannan vecka
Tid: kl. 17.00 – 20.00
Start: (båda grupperna) torsdag den 18 januari och avslut den 30 maj.
Ledare: Ronny Larsson, E-post: ronnylarsson.spf@gmail.com
Plats: Seniorernas Hus Göken