Karin Olsson Lindström
072 208 38 23

Ordförande/
Medlemsregister

Anki Saedén
0705-12 43 01

Vice ordförande// Ordf. YPR

Åsa Ehrlin
076 883 82 41

Sekreterare/Utskick/Hemsida/
Programhäfte

Ing-Marie Kotte
073 049 29 27

Kassör

Annika Carlsson
070 511 80 07

Kontakt med föreläsare, underhållning m.m.

Knut Sigander
073 396 84 54

Ordförande i SPF
Skånedistrikt

Gerd Boberg
0727-26 06 96

Ledamot

Kent Eriksson
0707-34 29 72

Ledamot

Christer Andersson
0708-81 26 33

Ledamot