Karin Olsson Lindström
072 208 38 23

Ordförande

Crister Sterning
076 896 47 75

Vice ordförande

Ordf. i YPR

Ing-Marie Kotte
073 049 29 27

Kassör

Åsa Ehrlin
076 883 82 41

Programblad, Medlemsutskick, Hemsidan, Projektledare för Socialstyrelsens kampanj "Motverka ofrivilllighet ensamhet bland äldre".

Annika Carlsson
070 511 80 07

Programkommitté, Lokalansvarig, inköp mm

Knut Sigander
073 396 84 54

Ledamot/Ordf.Skånedistr.

Stefan Pålsson
070 390 88 57

Studieansvarig

Anki Saedén
0705 12 43 01

Ledamot samt representant i YPR.

Ronny Larsson

Ledamot