Thord Persson
.

Ordinarie Revisor

Lena Henriksson
.

Ordinarie Revisor

Gudrun Pålsson
.

Revisorsuppleant

Stefan Pålsson

Valberedningen

Sammankallande

Eva Christl Ellesson

Valberedningen

Inger Hagström

Valberedningen