Ring: Karin Olsson-Lindström, ordf.
  Telefon: 072 208 38 23
  E-post: karin4405@hotmail.com
  Postadress: SPF Seniorerna Ystad,
  c/o Karin Olsson-Lindström, Götgången 116 C, 271 44 Ystad
  Bankgiro: 604–8573
  E-post: info.spfsyd@telia.com
  Org.nr: 848001–2718
  Swish: 1234 586 798
  Facebook: SPF Seniorerna Ystad

  Årsavgiften är 275 kr och du får då:

  • Vår uppskattade tidning Senioren, som utkommer med 9 nr per år
  • Möjlighet att teckna SPF:s grupplivförsäkring i Skandia
  • Många andra förmåner, se SPF Medlemsförmåner i Senioren
  • Delta i SPF:s olika aktiviteter och arrangemang
  • E-postutskick med information och påminnelse om näraliggande arrangemang/aktiviteter, ändringar i programmet, information om nyinsatta program m.m. Uppge din E-postadress till Karin Olsson-Lindström i samband med att du blir medlem. Se ovan.
  • 10 % rabatt på kurser/cirklar som anordnas av Vuxenskolan

  OBS! Ändringar i program och aktiviteter anslås i föreningslokalen och meddelas på månadsmötena, på hemsidan och i förekommande fall även via E-postutskick.

  VIKTIG INFORMATION! 
  Bindande anmälan Anmälan till arrangemang som medför en kostnad för föreningen är bindande fr o m sista anmälningsdag. Avbokning Om du har anmält dig till ett arrangemang som medför en kostnad för föreningen och du uteblir vid arrangemangsstart eller avbokar utan att ange skäl senare än i programmet sista angivna anmälningsdag - blir du skyldig att betala den i programmet angivna kostnaden för arrangemanget. Redan gjord förskottsinbetalning återbetalas ej efter i programmet angiven sista inbetalningsdag